Technicko-investiční úsek + Ekologie

 

Bc. Jiří Lomberský
Technicko-investiční ředitel

jiri.lombersky@pilsensteel.cz

 

Jarmila Sládková
Ekolog

tel.: +420 378 133 440
mob.: +420 734 526 151
jarmila.sladkova@pilsensteel.cz

  

Eduard Vlas 
Technická údržba a rozvoj  
tel.: +420 378 132 097
            
eduard.vlas@pilsensteel.cz


Energie

Štěpán Černý 
Energetik

elektrická energie, zemní plyn, technické plyny (kyslík,
acetylen, dusík a argon), stlačený vzduch, voda, teplo


tel.: +420 378 133 329
fax: +420 378 133 682
stepan.cerny@pilsensteel.cz


 

 

 

 

  
Copyright © 2018 PILSEN STEEL s.r.o.
All rights reserved, Created By: it2b s. r. o.