VYHLEDÁVÁNÍ:

  
Kde nás najdete

PILSEN STEEL s.r.o.
Tylova 1/57
316 00 Plzeň
Česká republika
info@pilsensteel.cz

IČ: 47718706
DIČ: CZ47718706
Diese Webseite ist in Bearbeitung, und beinhaltet keine aktuellen Informationen. Gehen Sie bitte weiter an unsere Webseite www.pilsensteel.cz.

This is a trial web which doesn’t contain any actual information. For an actual web please go to www.pilsensteel.cz.

Это пробная версия веб-сайта, которая не содержит актуальную информацию. Актуальный веб-сайт находится здесь www.pilsensteel.cz.

Toto je vývojová verze webu, která neobsahuje aktuální informace. Přejděte prosím na www.pilsensteel.cz.

AKTUÁLNĚ

25. 01. 2010

Kompenzace zpětných vlivů

K nejnáročnějším nákupním komoditám firmy PILSEN STEEL s.r.o. patří elektrická energie. Proto se firma rozhodla, vzhledem ke stále narůstajícím cenám, realizovat investičně náročný projekt směřující ve svém výsledku k potřebným úsporám. ...

        

Ocelárna

Díky našemu prvotřídnímu vybavení jsme schopni vyrábět rozličné druhy oceli té nejvyšší kvality. Výrobní cyklus se skládá z několika technologických operací zahrnujících přípravu vsázky, tavbu, rafinaci a odlévání. Výroba oceli se realizuje ve dvou elektrických obloukových pecích (EOP) s celkovou roční kapacitou 150 000 tun a zařízení pro sekundární metalurgii ASEA – SKF.

Tekutý kov se odlévá do litinové formy (Ingoty) nebo do pískové formy (Odlitky).


Tavírna oceli
50 t60 t
EOPN.2N.5
Tavící kapacita [kT/rok]150

Tavírna litiny
1 t2x10 t
Tavící kapacita [kT/rok] 20

Pánvová metalurgie
Pánev [t]20 - 40 40 - 70 70 - 120

Stanoviště Činnosti
ASEA - SKFOhřívací víko
Legování

Ohřev

Modifikace nekovových vměstků kalciem

Indukční míchání

Rafinace argonem
Vakuové víko
Vakuové odplynění

VCD (vakuová desoxidace)
Keson VODVakuový kesonVOD (vakuové oduhličení) VCDVymíchávání argonem


Ingoty

Výrobní program

Divize Steel & Castings vyrábí spodem odlévané polygonální a kruhové ingoty o hmotnosti do 200 tun a ingoty kruhové o max. hmotnosti 46 tun.

Výrobní cyklus

Základní materiály pro výrobu oceli jsou ocelový šrot, tříděný recyklovatelný odpad, různé druhy surového železa a legovancí přísady. Primární tavba probíhá v elektrické obloukové peci a ocel je následně zušlechťována v pánvi ASEA. Tato metoda umožňuje dosáhnout následující limitní hodnoty:

fosfor max. 0.007%
síra max. 0.005% (0.002%)
vodík max. 1.0 ppm
kyslík max. 25 ppm
dusík max. 50 ppm

Mikročistota oceli je garantována na stupni K4 (DIN 50602), max. 40 (20).

 
Copyright © 2017 PILSEN STEEL s.r.o.
All rights reserved, Created By: it2b s. r. o.