VYHLEDÁVÁNÍ:

  
Kde nás najdete

PILSEN STEEL s.r.o.
Tylova 1/57
301 00 Plzeň
Česká republika
info@pilsensteel.cz

IČ: 47718706
DIČ: CZ47718706
C 3406 vedena u Krajského soudu v Plzni
        

Pozitivní vývoj v PILSEN STEEL

05. 02. 2013 

Vážený obchodní partnere,
 
s potěšením Vás můžeme informovat o pozitivním vývoji ve stabilizaci firmy PILSEN STEEL s.r.o. (dále jen „PILSEN STEEL“). 4. ledna 2013 věřitelé schválili reorganizaci firmy PILSEN STEEL a tím potvrdili svoji důvěru a zájem o dlouhodobou životaschopnost této společnosti a jejího podnikání. Věřitelé společnosti, její vedení a insolvenční správce nyní vynakládají veškeré úsilí na dokončení vstupu nového strategického partnera, čímž by se do června 2013 ukončil formální insolvenční proces.
 
Všechny provozy jsou od listopadu 2012 spuštěny a firma postupně zvyšuje objem produkce. Firma PILSEN STEEL rozšířila spolupráci se svým strategickým partnerem KKCG (www.kkcg.cz), aby zajistila financování provozu firmy po dobu insolvence a po ní. KKCG, jakožto jedna z největších českých holdingových společností s bilancí ve výši 2 mld. EUR a výraznými úspěchy v řešení těžkých finančních situací, se aktivně podílí na revitalizaci firmy PILSEN STEEL.
 
V rámci této snahy podepsaly 29. ledna firmy PILSEN STEEL a KKCG dohodu, která:
·         rozšiřuje současný provozní úvěr ve výši 10 mil EUR o dalších 7 mil EUR, a
·         zavádí nástroj mimobilančního financování (někdy též nazývaný tolling), v rámci něhož bude mít firma PILSEN STEEL k dispozici dalších 10 mil EUR.
 
Mimobilanční financování počítá s využitím nového subjektu, společnosti Pilsen Toll s.r.o. (dále jen „Pilsen Toll“), který bude vlastnit KKCG a jehož kapitalizace dosáhne 10 mil EUR. Firmy Pilsen Toll a PILSEN STEEL uzavřely obchodní dohodu, podle které bude PILSEN STEEL vyrábět produkty pro Pilsen Toll, která bude tyto produkty dodávat konečným zákazníkům. Pilsen Toll se tedy stane formálním prostředníkem mezi zákazníky a společnosti PILSEN STEEL, zatímco PILSEN STEEL bude i nadále jednat jako jediný obchodní zástupce firmy Pilsen Toll. Toto uspořádání zajistí pokračování existujících obchodních vztahů mezi firmou PILSEN STEEL a jejími zákazníky.
 
Zavedení tohoto finančního nástroje bude na začátku vyžadovat jistou úroveň spolupráce od našich zákazníků. Věříme, že tato snaha bude více než odměněna zvýšenou stabilitou a lepší předvídatelností provozu firmy PILSEN STEEL. Velmi rádi Vám poskytneme podrobnější informace o změnách ve firmě PILSEN STEEL při osobním setkání s našimi obchodními zástupci při nejbližší vhodné příležitosti.
 
Se srdečným pozdravem,
 
Tomáš Egermajer
Pověřený výkonem funkce Generálního ředitele
PILSEN STEEL, s.r.o.


 
Copyright © 2019 PILSEN STEEL s.r.o.
All rights reserved, Created By: it2b s. r. o.