Diese Webseite ist in Bearbeitung, und beinhaltet keine aktuellen Informationen. Gehen Sie bitte weiter an unsere Webseite www.pilsensteel.cz.

This is a trial web which doesn’t contain any actual information. For an actual web please go to www.pilsensteel.cz.

Это пробная версия веб-сайта, которая не содержит актуальную информацию. Актуальный веб-сайт находится здесь www.pilsensteel.cz.

Toto je vývojová verze webu, která neobsahuje aktuální informace. Přejděte prosím na www.pilsensteel.cz.

AKTUÁLNĚ

25. 01. 2010

Kompenzace zpětných vlivů

K nejnáročnějším nákupním komoditám firmy PILSEN STEEL s.r.o. patří elektrická energie. Proto se firma rozhodla, vzhledem ke stále narůstajícím cenám, realizovat investičně náročný projekt směřující ve svém výsledku k potřebným úsporám. ...

        

Vítáme Vás na stránkách společnosti PILSEN STEEL s.r.o.

Metalurgicko - strojírenský závod PILSEN STEEL s.r.o. je firma s dlouholetou tradicí a silnou pozicí na domácím i zahraničním trhu. Zabývá se výrobou výkovků a odlitků s vysokou čistotou a přesně stanoveným chemickým složením z oceli a litiny vlastní produkce.

PILSEN STEEL s.r.o. plní zakázky a požadavky nejnáročnějších zákazníků na výrobu hrubě i finálně opracovaných rozměrných, tvarově složitých odlitků, výkovků, a také ingotů s vysokou kvalitou vnitřní struktury a chemického složení.

Výrobní potenciál a tradice společnosti PILSEN STEEL s.r.o. vychází z know-how firem ŠKODA, Kovárny, s.r.o. a ŠKODA, Hutě, Plzeň, s.r.o., které se v roce 2007 sloučily v jediný celek metalurgicko - strojírenské společnosti PILSEN STEEL s.r.o. s logickým tokem výroby, širokým rozsahem produkce originálních výrobků a stále se rozvíjejícím odborným a technickým zázemím.

Již od dob zakladatele plzeňské Škodovky, pana Emila Škody, ctí zaměstnanci společnosti PILSEN STEEL s.r.o. čtyři hlavní hodnoty platné v ocelářství a těžkém strojírenství:

  • Kvalitu
  • Stabilitu
  • Tradici
  • Odpovědnost
Emil Škoda

Společnost PILSEN STEEL s.r.o. navazuje na úspěchy svých předchůdců v celosvětovém měřítku a dále pokračuje v rozvoji uznávaných hodnot v duchu dynamiky 21. století.

Úspěchy nejsou samozřejmostí, a proto děkujeme za přízeň a podporu, kterou nám věnují naši zaměstnanci, zákazníci, obchodní partneři i Plzeňané již přes 140 let. 
Copyright © 2017 PILSEN STEEL s.r.o.
All rights reserved, Created By: it2b s. r. o.